Directeur NRVT

NRVT

Directeur NRVT

Job title Directeur NRVT
Company NRVT
Location Rotterdam
Reference 10927
Description Ieder jaar beoordelen taxateurs voor miljarden aan vastgoed, zoals woningen, kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. Vastgoedwaarderingen moeten objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. In Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (hierna: NRVT) vindt u die gekwalificeerde taxateurs: Register-Taxateurs. NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. Het register is vijf jaar geleden opgezet vanuit zelfregulering door ruim 20 betrokken organisaties zoals brancheorganisties, overheden en opdrachtgevers. Op dit moment bestaat NRVT uit het bureau, Bestuur, de Centrale Raad (waarin beroeps- & brancheverenigingen en opdrachtgevers zijn vertegenwoordigd), Expertcommissies en een Stichting Tucht. Met het oog op de verdere ontwikkeling van NRVT is het Bestuur op zoek naar een inspirerende Directeur (m/v) voor onder meer de aansturing van het bureau (ca. 20 medewerkers). De Directeur rapporteert aan het bestuur.
Position

 • Is het boegbeeld van NRVT
 • Stelt op basis van de bestuurlijke prioriteiten het NRVT-jaarplan op. Vertaalt het jaarplan naar tactisch en operationeel niveau en zorgt voor uitvoering daarvan
 • Creëert een pro-actieve samenwerking met het bestuur, dat op hoofdlijnen stuurt
 • Stuurt het bureau aan en zorgt voor een professioneel, transparant en efficiënte organisatie.
 • Is inhoudelijk betrokken op de belangrijkste thema’s, zonder zich te verliezen in details, staat boven de materie
 • Heeft actief contacten met stakeholders op gelijkwaardig niveau
 • Stuurt direct de coördinatoren aan en is direct leidinggevende van een aantal stafmedewerkers
 • De belangrijkste doelen en resultaten: - Register-Taxateurs kennen en ervaren NRVT als ‘Actief samenwerkend, ‘Leggen de lat hoog’ en ‘Streng en Rechtvaardig’ - Stakeholders zijn betrokken en op de hoogte van de standpunten en resultaten van NRVT - Het bureau functioneert als een professionele organisatie

Profile

 • Universitaire Bedrijfskundige of Vastgoed opleiding
 • Ten minste tien jaar ervaring als leidinggevende en eindverantwoordelijke
 • Ten minste vijf jaar gewerkt op het snijvlak privaat en publieke domein
 • Affiniteit met het vastgoed- en taxatiewerkveld
 • Netwerker en relevante lidmaatschappen

Consultant Karel Zieleman
Interested?
Als je geïnteresseerd bent in deze positie, neem dan contact op met Karel Zieleman via +31 20 8813100 of reageer direct.

If you are interested in this position, please contact Karel Zieleman on +31 20 8813100 or apply directly.
  Apply   Print
<  All positions