Asset Manager

Onroerend Goed - Beleggingsfonds Amsterdam

Functie
Asset Manager
Bedrijf
Onroerend Goed - Beleggingsfonds
Locatie
Amsterdam
Referentie
10906
Omschrijving
Onze opdrachtgever houdt zich bezig met één van de belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen, woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen waarin zij als gebiedsontwikkelaar actief zijn: Nederland en Duitsland. Zij zorgen voor betaalbare, duurzame, nieuwe leefomgevingen die aantrekkelijk zijn voor bewoners, nu en in de toekomst. Niet in alle gevallen wordt alleen voor de koopwoningenmarkt ontwikkeld: de opdrachtgever bouwt momenteel en de komend tien jaar een portefeuille van huurwoningen op. Hiermee wordt niet alleen beter inzicht verkregen in de (woon)wensen van deze groep maar blijft zij ook op een andere wijze langjarig betrokken bij de door haar ontwikkelde woongebieden. Het betreft een Nederlands beleggingsfonds in opbouw dat zich richt op het aanbieden en op de lange termijn beschikbaar houden van betaalbare en duurzame nieuwbouw huurwoningen voor de middeninkomens. In de toekomst houdt de afdeling zich ook bezig met het initiëren van het verkopen van objecten op basis van gedegen hold/sell analyses en het op termijn uitvoeren van de verkoopstrategie. Om hieraan gehoor te geven wordt gezocht naar een ambitieuze Asset Manager (m/v).
Positie
 • Formuleren, uitvoeren, evalueren en bijstellen van object beleids- en portefeuillebeleidsplannen voor het beheer, exploitatie en verkoop van individuele woningcomplexen / woningportefeuilles in overeenstemming met de portefeuillestrategie (o.a. marketing en property management)
 • Acquireren (i.s.m. de regiokantoren, nauwe betrokkenheid als “inkoper” van huurwoningen voor het fonds)
 • Beheren en exploiteren van woningcomplexen en woningportefeuilles
 • Managen van de (toekomstige) waardeontwikkeling door het optimaliseren van de huurinkomsten (m.n. selectie/retentie van huurders) en bezettingsgraad
 • Identificeren, verkrijgen en zo lang mogelijk behouden van huurders die voldoen aan vooraf vastgestelde eigenschappen en selectiecriteria
 • Selecteren/uitvoeren/aansturen en evalueren van (externe) propertymanagement en verhuur/makelaars activiteiten
 • Initiëren en op afstand (doen) coördineren van onderhoudswerkzaamheden
 • (Doen) voorbereiden, opstellen en onderhandelen over contracten met externe partijen (opdrachtnemers, huurders)
 • Uitvoeren van globale ‘desk top’ vastgoedwaarderingen
 • Indien nodig begeleiden van externe ‘on site’ waarderingen op verzoek van de Fund Director/opdrachtgever(s)
 • Optreden als aanspreekpunt voor externe taxateurs in het kader van de periodieke waarderingen
Profiel
 • HBO- of academische opleiding, bedrijfskundige richting eventueel aangevuld met MRE of MSRE alsmede leidinggevende ervaring
 • Minimaal 5-8 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie in de (residential) vastgoedbranche met aantoonbare ervaring o.g.v. juridische, financiële en fiscale vraagstukken
 • Expliciete ervaring in en met risicodragende vastgoedontwikkelingen
 • Lidmaatschap(pen) relevante netwerken RICS, ASRE, INREV enz
 • Affiniteit met het uitvoeren van haalbaarheids-en risicoanalyses
 • Uitstekende onderhandelingsvaardigheden, “outside-the-box” denken en doen
 • Hoge mate van verantwoordelijkheidsbesef
 • Flexibiliteit en (buitengewone) commercialiteit
 • Nederlands en Engels vloeiend spreken en schrijven, Duits is een pre
Consultant
Karel Zieleman