Directeur NRVT

NRVT Rotterdam

Functie
Directeur NRVT
Bedrijf
NRVT
Locatie
Rotterdam
Referentie
10927
Omschrijving
Ieder jaar beoordelen taxateurs voor miljarden aan vastgoed, zoals woningen, kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. Vastgoedwaarderingen moeten objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. In Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (hierna: NRVT) vindt u die gekwalificeerde taxateurs: Register-Taxateurs. NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. Het register is vijf jaar geleden opgezet vanuit zelfregulering door ruim 20 betrokken organisaties zoals brancheorganisties, overheden en opdrachtgevers. Op dit moment bestaat NRVT uit het bureau, Bestuur, de Centrale Raad (waarin beroeps- & brancheverenigingen en opdrachtgevers zijn vertegenwoordigd), Expertcommissies en een Stichting Tucht. Met het oog op de verdere ontwikkeling van NRVT is het Bestuur op zoek naar een inspirerende Directeur (m/v) voor onder meer de aansturing van het bureau (ca. 20 medewerkers). De directeur rapporteert aan het Bestuur.
Positie
 • Is het boegbeeld van NRVT
 • Stelt op basis van de bestuurlijke prioriteiten het NRVT-jaarplan op. Vertaalt het jaarplan naar tactisch en operationeel niveau en zorgt voor uitvoering daarvan
 • Creëert een pro-actieve samenwerking met het bestuur, dat op hoofdlijnen stuurt
 • Stuurt het bureau aan en zorgt voor een professioneel, transparant en efficiënte organisatie.
 • Is inhoudelijk betrokken op de belangrijkste thema’s, zonder zich te verliezen in details, staat boven de materie
 • Heeft actief contacten met stakeholders op gelijkwaardig niveau
 • Is verantwoordelijk voor een financieel beleid conform de begroting, actueel financieel inzicht en tijdige inning en betaling van middelen. Zorgt dat jaarrekeningen worden opgesteld en goedgekeurd. Verzorgt het bestuurlijk jaarverslag
 • Stuurt direct de coördinatoren aan en is direct leidinggevende van een aantal stafmedewerkers
 • De belangrijkste doelen en resultaten:
  - Register-Taxateurs kennen en ervaren NRVT als ‘Actief samenwerkend, ‘Leggen de lat hoog’ en ‘Streng en Rechtvaardig’
  - Stakeholders zijn betrokken en op de hoogte van de standpunten en resultaten van NRVT
  - Het bureau functioneert als een professionele organisatie
Profiel
 • Universitaire Bedrijfskundige of Vastgoed opleiding
 • Ten minste tien jaar ervaring als leidinggevende en eindverantwoordelijke
 • Ten minste vijf jaar gewerkt op het snijvlak privaat en publieke domein
 • Affiniteit met het vastgoed- en taxatiewerkveld
 • Netwerker en relevante lidmaatschappen
Consultant
Karel Zieleman