Manager Financial Accounting Tax & Treasury

AVR Rotterdam

Functie
Manager Financial Accounting Tax & Treasury
Bedrijf
AVR
Locatie
Rotterdam
Referentie
10981
Omschrijving
AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval: afvalwater, papierpulpresidu, huishoudelijk en bedrijfsafval, afvalhout en gevaarlijk restafval. We streven continu naar maximale terugwinning van energie en materialen uit dit restafval door middel van een effectieve, efficiënte en veilige bedrijfsvoering. We zorgen ervoor dat metalen worden gerecycled en mineralen worden ingezet in de (wegen)bouw. We leveren (duurzame) stoom, warmte en elektriciteit aan onze omgeving en voorkomen daarmee de inzet van fossiele brandstoffen. Zo levert AVR een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de nationale en Europese klimaat- en energiedoelen. En dat allemaal met restafval dat door anderen vaak als waardeloos wordt gezien. AVR beschikt over twee locaties waar energie en grondstoffen worden gewonnen uit restafval: Duiven en Rozenburg. In Den Haag, Utrecht en hartje Rotterdam staan vier overslagstations. De centrale ligging van de locaties is zeer gunstig, zowel voor de afvalleveranciers als voor de afnemers van energie en grondstoffen. Restafval wordt zo veel mogelijk via het water aangevoerd, en waar dat niet mogelijk is, over de weg. AVR genereert een omzet van 350 miljoen euro met een werknemersbestand van 460 werknemers. Het bedrijf is eigendom van Cheung Kong Infrastructure (Hong Kong). Voor meer informatie: www.avr.nl
Positie
 • Onze focus ligt op het handhaven van een sterke toegang tot de geld- en kapitaalmarkt, waarbij we ervoor zorgen dat de financiering van onze onderneming op zowel korte als lange termijn veiliggesteld is.
 • Daarnaast is naleving van wet- en regelgeving van cruciaal belang. Bij AVR zetten we ons in om te voldoen aan alle relevante wetten met betrekking tot belastingen. Dit omvat onder andere de vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en afvalstoffenbelasting.
 • Onze inzet voor transparantie en naleving strekt zich uit tot alle belastingmiddelen (VpB, LB, BTW, ASB, etc.). Daarnaast behoort het tijdig opleveren van onze jaarrekening ook tot je taken.
 • We streven naar een vlekkeloze audit, waarbij we ervoor zorgen dat de jaarrekening van AVR binnen de gestelde termijn wordt afgerond en een goedkeurende verklaring ontvangt, in overeenstemming met de relevante IFRS-bepalingen.
 • Tenslotte investeren we in de groei en ontwikkeling van ons team. Onze direct reports worden niet alleen goed door jou begeleid, maar we zetten ons ook in voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Bij AVR geloven we in het stimuleren van een werkomgeving waarin succes wordt gedeeld en iedereen de kans krijgt om te gedijen.
 • Van cruciaal financieel overleg tot het afstemmen van posities met collega’s, en van afspraken met externe partijen zoals banken en rating agencies tot het nauwkeurig rapporteren van een breed scala aan financiële informatie.
 • Onze dagen omvatten niet alleen het verstrekken van maandcijfers aan onze gewaardeerde aandeelhouders, maar ook het zorgvuldig voorbereiden van vennootschapsbelastingaangiften.
 • Bovendien vinden er regelmatig constructieve gesprekken plaats met Boardmembers over financiële vraagstukken die de koers van het bedrijf beïnvloeden
Profiel
 • Integer & Strategisch: Je bent integer en bezit een scherp analytisch- en strategisch inzicht, waardoor je complexe situaties kunt aanpakken en de gevolgen van ingenomen posities kunt overzien.
 • Multitasking & Overzicht: Je schakelt snel tussen taken zonder het bredere overzicht te verliezen.
 • Communicatief- en commercieel Talent: Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden die je inzet in gesprekken met banken, de rating agency, collega’s en de Belastingdienst.
 • Leiderschap & Relaties: Je hebt bewezen leidinggevende capaciteiten en bouwt gemakkelijk sterke relaties op.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel: Je bent gedreven, neemt verantwoordelijkheid en streeft naar resultaat.
 • Mobiel & Operationeel: Je bent flexibel en operationeel, waarbij je bereid bent om zo nu en dan internationale reizen te maken en op wekelijkse basis tussen de twee vestigingen in Nederland heen en weer te reizen.
 • Opleiding & Ervaring: HBO/WO-opleiding aangevuld met Register Accountant is een must. Minimaal 8 jaar ervaring, waarvan 3-5 jaar in een vergelijkbare functie of 8 jaar bij een Big 4 audit firm als accountant.
 • Financiële Expertise: Diepgaande kennis van complexe financieringsstructuren, IFRS, consolidatie en credit ratingmodellen.
 • Taalvaardigheid: Vloeiend Engels en Nederlands, mondeling en schriftelijk
Consultant
Maurits Claassen