Senior Asset Manager (Zorg)

BPD Woningfonds Amsterdam

Functie
Senior Asset Manager (Zorg)
Bedrijf
BPD Woningfonds
Locatie
Amsterdam
Referentie
10983
Omschrijving
BPD Woningfonds is een uniek woningfonds dat bestaat uit duurzame, betaalbare nieuwbouwhuurwoningen bestemd voor huishoudens met een middeninkomen - (her)starters, gezinnen en zelfstandig wonende ouderen, inclusief senioren met een middelzware tot zware zorgbehoefte. Het fonds beheert appartementen en eengezinswoningen in stedelijke omgevingen binnen en buiten de Randstad, met betaalbare huren en een focus op huurprijzen tussen de 900 en 1.100 euro per maand. Daarmee bedienen ze de groeiende groep mensen die niet in aanmerking komt voor sociale én voor dure huur, of voor wie een koopwoning vooralsnog buiten bereik ligt. Het bieden van huisvesting en de benodigde zorg en ondersteuning aan mensen met een lichte tot zware zorgvraag. Deze huisvesting kan variëren van een verzorgings-verpleeghuis tot een woongemeenschap of tot een aangepaste woning. Nederland vergrijst snel. Dat betekent dat de woningmarkt in relatief korte tijd een gigantische ommekeer moet maken. Meer gelijkvloerse woningen - waar zorg beschikbaar is- zijn essentieel. Tot 2030 moeten honderdduizenden ouderenwoningen gerealiseerd worden. Daar wil en moet het Woningfonds op inspelen. Voor het uitbouwen van deze activiteiten van het Woningfonds wordt gezocht naar een ervaren en ambitieuze Senior Asset Manager Zorg (m/v). Locatie: Hoofdkantoor Amsterdam (en de diverse regiokantoren van BPD Europe BV)
Positie
 • Behalen van optimaal rendement van de binnen BPD Woningfonds beheerde en geëxploiteerde woningcomplexen, door het acquireren en actief managen van woningcomplexen en -deel- woningportefeuilles in overeenstemming met de vooraf geformuleerde portefeuillestrategie voor Wonen & Zorg voor ouderen.
 • De Asset Manager Zorg levert een wezenlijke bijdrage aan de in opbouw zijnde BPD Woningfonds organisatie voor Wonen & Zorg voor ouderen. Klant- (huurders)tevredenheid en een efficiënte bedrijfsvoering staan centraal.
 • Rapporteert aan: Fund Director (en stuurt externe Property Managers aan).
Profiel
 • HBO- of academische opleiding, bedrijfskundige of bouwtechnische richting eventueel aangevuld met MRE of MSRE
 • Minimaal 10 jaar relevante ervaring in de zorgvastgoedbranche, specifiek ten aanzien van ouderenzorg , ervaring bij een ouderenzorginstelling is een pré
 • Expliciete ervaring in en met risicodragende vastgoedontwikkelingen
 • Lidmaatschap(pen) relevante netwerken RICS, ASRE, INREV enz.
 • Affiniteit met het uitvoeren van haalbaarheids-en risicoanalyses
 • Uitstekende onderhandelingsvaardigheden, “outside-the-box” denken en doen
 • Hoge mate van verantwoordelijkheidsbesef
 • Flexibiliteit en (buitengewone) commercialiteit
 • Nederlands en Engels vloeiend spreken en schrijven, Duits is een pre
Consultant
Karel Zieleman